SENIORIADA W CZĘSTOCHOWIE

SENIORIADA W  CZĘSTOCHOWIE

21 października 2016 podczas Częstochowskich Senioraliów został rozstrzygnięty Konkurs    "Częstochowski Aktywny Senior"

W kategorii:
 I. Aktywny Senior nominowani zostali:

            Pan Zbigniew Fedyczek                      .
 Pan Fedyczek organizuje działania na rzecz osób starszych. Współpracuje    z instytucjami państwowymi, prywatnymi, samorządowymi i społecznymi zajmującymi się problemami osób po 50 roku życia i ich rodzin, prowadzi szkolenia z zakresu fotografii krajoznawczej, kursów, spotkań, prelekcji, pokazów, paneli dyskusyjnych, konferencji, wykładów. Organizuje wycieczki i aktywny wypoczynek dla osób starszych 50+, ich rodzin i przyjaciół.

W kategorii:
IV. Projekt /inicjatywa dla seniorów nominowani zostali:

         2. Stowarzyszenie Senior TUR                        .
 Stowarzyszenie Senior TUR  powstało dla osób 50+, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w dziedzinie fotografii krajobrazowej. Stowarzyszenie organizuje działania na rzecz przestrzegania praw osób starszych, czasu wolnego osób starszych 50+ ich rodzin i przyjaciół. Organizuje wycieczki, imprezy kulturalne i aktywny wypoczynek dla seniorów. Członkowie stowarzyszenia prowadzą szkolenia szczególnie z zakresu fotografii krajoznawczej, kursów, spotkań, prelekcji, pokazów, paneli dyskusyjnych, konferencji, wykładów.

         3. Zarząd Miejski Polski Komitet Pomocy Społecznej, w Częstochowie
 PKPS od ponad 25 lat aktywnie działa na rzecz seniorów na terenie Częstochowy. Tworzy innowacyjne formy wsparcia dla osób starszych, m.in. usługi sąsiedzkie w ramach prowadzonych usług opiekuńczych, dzienny Klub Seniora, weekendowy Klub Seniora, prowadzi nieodpłatne usługi doradczo-prawne dla osób starszych, samotnych. W 2015 r. prowadzi Dzienny Dom Seniora „Senior-Wigor” dla 30 podopiecznych przy ul. Marysia.

Nagrodę WYRÓŻNIENIE , w kategorii:
 Projekt /inicjatywa dla seniorów otrzymało                                                          Stowarzyszenie SENIOR TUR

 Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!