Gąszczyk w 4 odsłonach

          Jest to jedenasta wystawa indywidualna a 30 w  dorobku fotograficznym autora.Tytułowy Gąszczyk znajduje się  przy wschodniej granicy miasta, w dzielnicy Mirów, koło ul. Mstowskiej, za ośrodkiem jeździeckim „Pegaz” znajduje się w dolinie Warty bagienno-leśny kompleks „Gąszczyk”, na który składa się kilka skrajnie odmiennych ekosystemów, jak: grąd subkontynentalny Tilio cordatae-Carpinetum betuli o powierzchni ok. 7 ha,  rozległe starorzecze, fragmenty łęgu wierzbowo-topolowego, gęste zbiorowiska szuwarowe oraz 
meandrująca rzeka Warta. Bezpośrednio nad zalesionym zboczem doliny położone jest wczesnohistoryczne grodzisko, z podwójnymi wałami obronnymi. 
    Fotografuje amatorsko od  13 roku życia. Przez lata zawsze starał się pokazać piękno otaczającego świata. Zatrzymać w kadrze to co ulotne i niepowtarzalne.
  
    Pragnę podziękować Częstochowskiemu Towarzystwu Naukowemu i Stowarzyszeniu „SENIOR TUR” za honorowy patronat nad moją wystawą. oraz firmom: HALIM i DRUGA STRONA CZERNI za wsparcie rzeczowe wystawy. Autor. Marek Nowak